Programkommittén PU erbjuder kurser varje år för att ge chalmerister en möjlighet att för ett överkomligt pris lära sig mer om något speciellt som intresserar dem. Dessutom erbjuder vi även flertalet provningar för att låta chalmerister träna sina smaklökar. Har du en egen idé till kvällskurs eller liknande som skulle berika Chalmeristens studietid så hör av dig till Kurs & Kulturchefen med dina tankar!

Kursen ges två gånger per år, med start i LP1 under hösten respektive LP3 under våren och hålls av kapten Henrik Ohlson som guidar mellan kobbar och skär. Kursen ger kustskepparexamen med förarbevis och består av teoretiska föreläsningar samt praktiska moment. Inga förkunskaper krävs för att gå kursen. 

Vårens kustskepparkurs, VT 2022, börjar med ett introduktionstillfälle på zoom den 10:e februari kl 17:00. Kursen kommer inkludera Förarintyg och Kustskepparintyg och Båtpraktik. I och med förarintyget har ni möjligheten att ansöka om ett förarbevis för vattenskoter utan ytterligare utbildning. Det kommer också finnas möjligheten till att ta ett radiocertifikat, detta erbjuds utöver kustskepparexamen, och det tillkommer en summa för att ta detta certifikat.

Priset för kursen är 1400 kr för medlemmar i Chalmers Studentkår och 1900 kr för icke-chalmerister. Till kursen tillkommer även en avgift för kurslitteratur på 985 kr. Certifikatavgiften för Förarintyget och Kustskepparintyget är 650 kr för vart och ett, vilket inte inkluderas i kursavgiften. En Intygsbok för certifikaten kostar 65 kr.

Kursmaterialet består av kursbok, övningsbok och två fackböcker, två övningssjökort och ritbestick. Materialet presenteras i detalj på kursintroduktionen.

För mer information, se vårt Facebook-evenemang:

https://www.facebook.com/events/926667064655701/

Anmälan

Anmälan för vårens kustskepparexamen har stängt.
Schema för kustskepparexamen VT 2022:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s7kww45CpTdHk0Ed9hofyjEbVT9l3BO_CNfif2hF6Mk/

Schemat presenteras mer i detalj under introtillfället 10:e kl 17:00 februari.

Länk till mer information om förarbeviset för vattenskoter:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/vattenskoter/

Obs. Länken till zoom-mötet kommer att skickas till er email tätt inpå introtillfället.
Eventuella frågor skickas till: kustskeppar@pu.chs.chalmers.se.